Famille Pygopodidae

43 espèces

 • Aprasia aurita (KLUGE, 1974)
 • Aprasia fusca (STORR, 1979)
 • Aprasia haroldi (STORR, 1978)
 • Aprasia inaurita (KLUGE, 1974)
 • Aprasia parapulchella (KLUGE, 1974)
 • Aprasia picturata (SMITH & HENRY, 1999)
 • Aprasia pseudopulchella (KLUGE, 1974)
 • Aprasia pulchella (GRAY, 1839)
 • Aprasia repens (FRY, 1914)
 • Aprasia rostrata (PARKER, 1956)
 • Aprasia smithi (STORR, 1970)
 • Aprasia striolata (LÜTKEN, 1863)
 • Delma australis (KLUGE, 1974)
 • Delma borea (KLUGE, 1974)
 • Delma butleri (STORR, 1987)
 • Delma concinna (KLUGE, 1974)
 • Delma desmosa (MARYAN, APLIN & ADAMS, 2007)
 • Delma elegans (KLUGE, 1974)
 • Delma fraseri (GRAY, 1831)
 • Delma grayii (SMITH, 1849)
 • Delma haroldi (STORR, 1987)
 • Delma impar (FISCHER, 1882)
 • Delma inornata (KLUGE, 1974)
 • Delma labialis (SHEA, 1987)
 • Delma mitella (SHEA, 1987)
 • Delma molleri (LÜTKEN, 1863)
 • Delma nasuta (KLUGE, 1974)
 • Delma pax (KLUGE, 1974)
 • Delma petersoni (SHEA, 1991)
 • Delma plebeia (DE VIS, 1888)
 • Delma tealei (MARYAN, APLIN & ADAMS, 2007)
 • Delma tincta (DE VIS, 1888)
 • Delma torquata (KLUGE, 1974)
 • Lialis burtonis (GRAY, 1835)
 • Lialis jicari (BOULENGER, 1903)
 • Ophidiocephalus taeniatus (LUCAS & FROST, 1897)
 • Paradelma orientalis (GÜNTHER, 1876)
 • Pletholax gracilis (COPE, 1864)
 • Pygopus lepidopodus (LACÉPÈDE, 1804)
 • Pygopus nigriceps (FISCHER, 1882)
 • Pygopus robertsi (OLIVER, COUPER & AMEY, 2010)
 • Pygopus schraderi (BOULENGER, 1913)
 • Pygopus steelescotti (JAMES, DONNELLAN & HUTCHINSON, 2001)